Revol Basalt Crockery

Showing all 8 results

Revol Basalt Rectangular Plates 300 x 160mm

SKU: DP932
Availability: Next Day
£147.31 ex VAT
Pack Size 6
£147.31 ex VAT

300x 160(Ø)mm/ 11 4/5x 6 1/4″. Pack quantity: 6.

300x 160(Ø)mm/ 11 4/5x 6 1/4". Pack quantity: 6.

Revol Basalt Saucers with Indents 140mm

SKU: DP936
Availability: Discontinued
 
Pack Size 6
 

140x 80mm/ 5 1/2x 3 1/4″ . Pack quantity: 6.

140x 80mm/ 5 1/2x 3 1/4" . Pack quantity: 6.

Revol Basalt Pizza Plates 285mm

SKU: DM327
Availability: Discontinued
 
Pack Size 4
 

285(Ø)mm/ 11 1/4″. Pack quantity: 4.

285(Ø)mm/ 11 1/4". Pack quantity: 4.

Revol Basalt Pizza Plates 320mm

SKU: DM328
Availability: Discontinued
 
Pack Size 2
 

320(Ø)x 15(H)mm. Pack quantity: 2.

320(Ø)x 15(H)mm. Pack quantity: 2.

Revol Basalt Serving Bowls 100mm

SKU: DP939
Availability: Discontinued
 
Pack Size 6
 

100(Ø)mm/ 4″. Pack quantity: 6.

100(Ø)mm/ 4". Pack quantity: 6.

Revol Basalt Raised Steak Plates 390mm

SKU: DP949
Availability: Discontinued
 
Pack Size 4
 

390x 240mm/ 15 1/2x 9 1/2″. Pack quantity: 4.

390x 240mm/ 15 1/2x 9 1/2". Pack quantity: 4.

Revol Basalt Rectangular Trays 325x 265mm

SKU: DP941
Availability: Discontinued
 
Pack Size 2
 

325x 265mm/ 12 3/4x 10 1/2″ . Pack quantity: 2.

325x 265mm/ 12 3/4x 10 1/2" . Pack quantity: 2.

Revol Basalt Square Plates 150mm

SKU: DP930
Availability: Discontinued
 
Pack Size 6
 

150(L)x 150(W)x 7(H)mm. Pack quantity: 6.

150(L)x 150(W)x 7(H)mm. Pack quantity: 6.